082-4444001

ป้ายโฆษณาหมู่บ้าน

ป้ายโฆษณา หมู่บ้าน

ป้ายที่โฆษณาโดดเด่นเห็นได้ชัดเจน พิมพ์ลงไวนิลพร้อมขึงกรอบไม้ขนาด 120 x120 ซม. และ 120 x 240 ซม. เป็นป้ายโฆษณาที่นิยมติดบนเสาไฟฟ้า หรือปักลงดิน บริเวณริมถนนสองข้างทางซึ่งมีผู้คนสัญจรไปมาเห็นได้โดยตลอด

ลักษณะของป้าย

ไวนิลมีความยืดหยุ่นสูง สามารถทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศได้ดีกว่าวัสดุพิมพ์ประเภทอื่น อีกทั้งราคาที่ถูกกว่า ทำให้เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายธุรกิจ เช่น

  • ป้ายโฆษณาหมู่บ้าน
  • คอนโดมีเนียมโครงการ

ข้อดีของป้าย

  1. เป็นป้ายโฆษณาที่เห็นผลชัดเจน
  2. ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
  3. ทนแดดทนฝน ให้ความสวยงามสะดุดตา
  4. ราคาถูกกว่าการโฆษณาประเภทอื่น
  5. เป็นป้ายที่นิยมใช้กันมากที่สุดในประเทศไทย

ขนาด ราคา
120 x 120 cm 180.-
120 x 240 cm. 360.-
240 x 240 cm. 680.-

ทีมงานฝ่ายขาย / บริการลูกค้า

LIN

ฝ่ายขาย/บริการ

BEE

ฝ่ายขาย/บริการ

YAM

ฝ่ายขาย/บริการ

SIRILAX

ฝ่ายขาย/บริการ

AOR

ฝ่ายขาย/บริการ

JENNY

ฝ่ายขาย/บริการ

DEAW

GRAPHIC DESIGN

OUR

ฝ่ายขาย/บริการ

JENNY

ฝ่ายขาย/บริการ

PLE

ฝ่ายขาย/บริการ

JIB

ฝ่ายขาย/บริการ

DEAW

Graphic Design

LIN

ฝ่ายขาย & บริการ

OUR

ฝ่ายขาย & บริการ

Jib

ฝ่ายขาย & บริการ

PLE

ฝ่ายขาย & บริการ

BEE

ฝ่ายขาย & บริการ

JENNY

ฝ่ายขาย & บริการ

SIRILAX

ฝ่ายขาย & บริการ

JIB

ฝ่ายขาย & บริการ