082-4444001

About Us

108 Advertising co.,ltd.

บริษัท 108 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด รับออกแบบ ผลิต และติดตั้งป้ายโฆษณา อิงเจ็ท INKJET ด้วยประสบการณ์ความชำนาญการทำงานที่ยาวนาน จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยบริการที่ฉับไวรวดเร็ว และมีคุณภาพ มาตรฐาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ มากกว่า 100 ขีวิต และให้คำแนะนำเรื่องป้ายโฆษณา เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท 108 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริการลูกค้าด้วยระบบผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณาครบวงจรโดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะการออกแบบ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ที่คอยให้คำปรึกษาดูแลการออกแบบงาน ฝ่ายการพิมพ์ บุคลากรของเรามีประสบการณ์ในการพิมพ์งานด้วยความรวดเร็ว ด้วยเครื่องพิมพ์ทันสมัย เทคโลโลยีชั้นสูง มากกว่า 40 เคริ่อง ฝ่ายควบคุมการติดตั้ง หลังจากที่งานผลิตเสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะตรวจสอบคุณภาพ พร้อมให้บริการติดตั้งอย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพ

เราพร้อมบริการ

บริษัท 108 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เราพร้อมที่จะตอบโจทย์ลูกค้า ถึงความต้องการป้ายโฆษณาต่างๆ ด้วยใจ ราคาเหมาะสม ยุติธรรม บริการที่เป็นกันเอง และการรับประกันผลงานทุกชิ้นงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ทีมงานฝ่ายขาย / บริการลูกค้า

LIN

ฝ่ายขาย/บริการ

BEE

ฝ่ายขาย/บริการ

YAM

ฝ่ายขาย/บริการ

SIRILAX

ฝ่ายขาย/บริการ

AOR

ฝ่ายขาย/บริการ

JENNY

ฝ่ายขาย/บริการ

DEAW

GRAPHIC DESIGN

OUR

ฝ่ายขาย/บริการ

JENNY

ฝ่ายขาย/บริการ

PLE

ฝ่ายขาย/บริการ

JIB

ฝ่ายขาย/บริการ

DEAW

Graphic Design

LIN

ฝ่ายขาย & บริการ

OUR

ฝ่ายขาย & บริการ

Jib

ฝ่ายขาย & บริการ

PLE

ฝ่ายขาย & บริการ

BEE

ฝ่ายขาย & บริการ

JENNY

ฝ่ายขาย & บริการ

SIRILAX

ฝ่ายขาย & บริการ

JIB

ฝ่ายขาย & บริการ

Our Honourable Client